Tiếng Việt Nam / Vietnamesisch

Cần làm gì sau khi bị tấn công cánh hữu, phân biệt chủng tộc hay bài Do Thái

Trung tâm tư vấn response là trung tâm dành cho những người bị ảnh hưởng. Trung tâm hoạt động trên toàn địa bàn bang Hesse, cung cấp hỗ trợ, đồng hành và tư vấn

  • nạn nhân của các vụ bạo lực cánh hữu, phân biệt chủng tộc và bài Do Thái

  • họ hàng

  • bạn bè

  • người ủng hộ

  • nhân chứng

response hỗ trợ như thế nào?

response tư vấn độc lập, bí mật, ẩn danh theo nguyện vọng và tại chỗ trên toàn địa bàn bang Hesse.

Tư vấn hoàn toàn miễn phí. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ cung cấp thông dịch viên.

Chúng tôi còn cung cấp nhiều dịch vụ khác

  • trao đổi trực tuyến và/hoặc trực tiếp

  • Hỗ trợ thanh toán tiền đền bù

  • Đồng hành cùng quý vị trong các buổi hẹn theo yêu cầu

  • quan hệ công chúng theo yêu cầu

Có thể liên hệ với response bằng cách nào?

Thông tin liên lạc của chúng tôi

Văn phòng Frankfurt am Main

kontakt@response-hessen.de

069 - 348 770 530

Văn phòng Kassel

kassel@response-hessen.de

0561 - 729 897 00