فارسی / Fārsi

پس از حمله راست گرایانه، نژادپرستانه یا ضد یهود چه باید کرد؟

مرکز مشوره قربانیان response در سراسر هسن پشتیبانی، همراهی و مشاوره ارائه می‌دهد

  • قربانیان خشونت‌های راست گرایانه، نژادپرستانه و ضد یهود

  • اقوام

  • دوست

  • حامیان

  • شاهد

response چگونه می‌تواند کمک کند؟

response به طور مستقل، محرمانه، ناشناس در صورت درخواست و در محل در سراسر هسن توصیه ارائه می‌کند.

این خدمات رایگان است. در صورت لزوم، می‌توانیم ترتیب حضور مترجم را بدهیم.

خدماتی که ارائه می‌دهیم عبارتند از

  • گفتگوی آنلاین یا رو در رو

  • کمک به دریافت غرامت

  • همراهی در قرار ملاقات در صورت درخواست

  • انتشار عمومی در صورت درخواست

چگونه می‌توان با response تماس گرفت؟

اطلاعات تماس ما

دفتر فرانکفورت آم ماین

kontakt@response-hessen.de

069 - 348 770 530

دفتر کاسل

kassel@response-hessen.de

0561 - 729 897 00